IMG_0240Bild: privat

Vi behöver mer sponsring! Hyresvärden för Martaskolan höjer kontinuerligt den redan höga hyran och ger inte tillräckligt underhåll. Hyran är för hög i förhållande till byggnadens standard.

Stödföreningen köpte därför ny mark förra året och vi har bestämt oss för att bygga en egen skola som kommer att göra skolgången mycket bättre för flickorna. Fördelarna med en ny skolbyggnad är flera. Allt som investeras gynnar skolan och det blir enklare att planera ekonomin för föreningen då kostnaderna är mer förutsägbara. Byggprojektet är indelat i tre delar, och vi behöver sponsorer till varje projekt:

Projekt Anna: Inköp och uppsättning av betongstolpar för inhägnad av skolmark
Innefattar cirka 220 betongstolpar, cement, sand, vatten, transport, borrning för stolpar, arbetare, lunch.
Kostnad: 30.000:- SEK

Projekt Bernice: Bygga vaktstuga på skolmark.
Markarbeten och byggmaterial.
2-3 rum.
Kostnad: 27.000:- SEK

Projekt Chanel: Uppsättning av nät på betongstolpar.
Inköp av chainlink G10, 18 meter x 38 rullar
Kostnad: 53.000:- SEK

Är ni intresserade av att hjälpa oss att förbättra skolgången för Ugandas unga? Kontakta vår ordförande Oddgeir Kvamme på: oddgeir.kvamme@gmail.com.