Bild: privat

Tack vare Martaskolans medlemmars gåvor kunde de föräldralösa flickorna på Martaskolan göra det nationella provet. I Uganda tas en utgift ut för att genomföra provet, och för de av skolans elever som inte har en förälder eller målsman som kan betala är det stödet från Martaskolans givare som möjliggör att de kan göra provet.

Ett hjärtligt tack för ert viktiga stöd!