Stödföreningen för Martaskolans årsmöte, som normalt sett brukar ske på våren, skjuts fram till augusti på grund av den rådande coronapandemin.