Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Oddgeir Kvamme

Kassör och webmaster

Katarina Ikonen

Ledamot

Aida Batte

Sekreterare

Carina Bäcklund

Medlemsansvarig

Gunnar Widforss

Suppleant

Justine Kindblom

Volontär hos Martaskolan i Uganda

Skolan startade 2002 och har ca 300 flickor i åldern 12-18 år. De bor på internatet där skolans lärarkår och styrelse består av högutbildade ugandier som alla pratar engelska. All undervisning sker på engelska i både teoretiska och praktiska ämnen.


Kontakta styrelseordförande om du är intresserad av volontärarbete på Martaskolan.Årsmöte


Den 20 april 2022 är det årsmöte digitalt.

Vill du delta kontakta ordförande för handlingar och länk.