Om skolan

De flesta eleverna hade utan Martaskolan inte fått möjlighet att studera. Examen från skolan kan leda vidare till andra studier, och ger flickorna en god grund att stå på när de ska ut i arbetslivet. Genom att utbilda fler flickor bidrar vi till ökad jämlikhet och bidrar till attitydförändringar kring flickor och kvinnors roll i samhället.


Uganda är ett patriarkaliskt samhälle där männen en mycket stor makt. Spridningen av hiv har lett till att många barn i landet är föräldralösa, 2 miljoner eller närmare 10 procent av den totala befolkningen.

Dessa barn ges sällan möjlighet till utbildning.

För att bidra till ett mer jämställt samhälle är det viktigt att unga föräldralösa ges möjligheter till studier och arbete, för att minimera risken att de tvingas till prostitution som försörjningskälla.


Du eller din organisation kan bidra till en ljusare framtid för Ugandas unga genom ett bidrag, stort eller litet, 

scanna QR-koden! Du bestämmer summan själv.


Privat bild

Stödföreningen för Martaskolan i Uganda är en ideell förening, vars syfte är att samla in pengar och på andra sätt hjälpa till att driva Martaskolan, som ligger i Mukano utanför huvudstaden Kampala. Vi har 90-konto och kontrolleras därigenom av Svensk Insamlingskontroll.

 

Martaskolan grundades 2002 av Inga Lindgren Nsubuga. Idag har skolan runt 300 elever i åldern 12-18 år. Eleverna kommer från fyra olika regioner i landet med olika språk och undervisningen sker därmed på engelska.

Eleverna utbildas i alla obligatoriska ämnen, dessutom ges utbildning i hur man odlar och komposterar, samt i flera praktiska ämnen.


Skolans styrelse och lärarkår består av högutbildade ugandier som företräder de olika regionerna i landet. Utöver ordinarie lärare har skolan stor nytta av så kallade guardians, det vill säga släktingar och andra som på frivillig väg hjälper till med praktisk undervisning och livsmedel.